Εφαρμογές

Παραλληλόγραμμα - Παιχνίδια Γεωμετρίας
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
ΑΦΟΡΜΗ
Η δυσκολία κατανόησης πολλών μαθητών στην κατανόηση των ιδιοτήτων των παραλληλογράμμων και ιδιαίτερα στον τρόπο ταξινόμησής τους σε ορθογώνια, ρόμβο και τετράγωνο. Η σύγχηση για το ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει το αντίστοιχο τετράπλευρο ήταν η αφορμή στο να σχεδιαστεί ένας τρόπος προσέγγισης της διδακτικής των συγκεκριμένων θεμάτων.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να βοηθήσει τον παίχτη να κατανοήσει καλύτερα τα είδη των τετραπλέυρων και τις ιδιότητές τους.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ οι μαθητές μαθαίνουν εύκολα ποιες είναι οι ιδιότητες δυσκολεύονταν να απαντήσουν σωστά σε ερωτήματα όπως: Πότε ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος? Πότε ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος? Πότε ένα παραλ- ληλόγραμμο είναι τετράγωνο?
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του παιχνιδιού είναι μια πιο ελκυστική προσέγγιση της διδακτικής της Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου.

Ο ρόλος του δασκάλου είναι να προσπαθεί να καθοδηγήσει τους μαθητές, χωρίς να τους επιβάλει τρόπους σκέψης, και να τους βοηθήσει να τον αντιληφθούν μόνοι τους. Μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται, θα έχει καλύτερη αντίληψη της διδασκαλίας του και ουσιαστικότερη κατανόηση των αντιδράσεων των μαθητών του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η προσφορά κινήτρου παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Οι σημερινοί μαθητές είναι προφανώς πολύ διαφορετικοί από τους παλαιότερους και οι τομείς της εκπαίδευσης δεν έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν μαζί τους . Επιπλέον η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο δεν προσφέρει κίνητρα , αλλά συχνά δίνει αντικίνητρα.
Video παρουσίαση του παιχνιδιού

Δοκιμαστική έκδοση του παιχνιδιού

Κατεβάστε το demo που περιλαμβάνει ένα επίπεδο

Πλήρη έκδοση του παιχνιδιού

Κατεβάστε το demo που περιλαμβάνει ένα επίπεδο
Copyrights © 2015 & All Rights Reserved by arive.gr.