Εργασίες

Ευκλείδεια γεωμετρία και ορθόδοξη χριστιανική θεολογία
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί μια πρόταση παράλληλης διδασκαλίας της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Λύκειο , στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και των ερευνητικών εργασιών . Επιχειρεί να αναζητήσει τις ομοιότητες της Γεωμετρίας και των διαφόρων Θρησκειών ως αξιωματικά θεμελιωμένα συστήματα, να παρουσιάσει τις διαφορές που κομίζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και τη σχέση της με την αποδεικτική διαδικασία, να αναδείξει ότι η προσέγγιση της παράλληλης διδασκαλίας των δύο μαθημάτων διευρύνει τους ορίζοντες προβληματισμού του μαθητή και τα όρια της επιστημονικής του αναζήτησης.

Η Ευκλείδεια Γεωμετρία και Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία είναι μια εργασία που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ελληνική Μαθηματικής Εταιρείας.

Κατεβάστε την
Copyrights © 2015 & | arive.gr